fbpx

על פי תפיסת היסוד שלנו, ללשכת עורכי הדין כארגון מקצועי יציג, אין זכות קיום ללא חבריה ולכן, תפקידה המרכזי הוא מתן שירות אישי ומקצועי לכלל חבריה.

במשך שנים ארוכות לשכת עורכי הדין במחוז חיפה
קפאה על שמריה, שכחה את תפקידה הציבורי

אנחנו מתחייבים כי נפעל ללא לאות למען ציבור עורכות ועורכי הדין.  נעשה ככל שביכולתנו על מנת להפוך את הלשכה במחוז ל:

גוף מודרני, יעיל, שקוף ומקצועי. מצבו העגום של המחוז מחייב נקיטת פעולות מידיות וברורות ועל כך תוכלו לקרוא בתכניות העבודה. ציבור עורכי הדין במחוז אינו יכול להסתפק בהבטחות מעורפלות לשיקומו של המחוז לכן, בשונה משאר הסיעות המתמודדות לבחירות במחוז, אנו פורשים בפני הציבור את תכנית העבודה השנתית שלנו ואת הנושאים המרכזיים בהם אנחנו מתכוונים לטפל.

מחוז חיפה, איפה הכסף?

במחוז חיפה של לשכת עורכי הדין חברים  9229 עורכות ועורכי דין. תקציבו השנתי של המחוז, עומד על כ- 5,600,000 שקלים. מדי שנה מתוקצב המחוז על ידי הועד המרכזי בסכום השווה ל 45% מדמי החבר אותם משלמים עורכות ועורכי הדין במחוז חיפה.

0%

בשנים האחרונות – עקב אי ניצול התקציב והקצאת משאבים על ידי המחוז – נצברו "רזרבות" כספיות בסכום של –

0
שקלים

המצב כיום

בצמוד לנכס המשמש את משרדי הלשכה בחיפה, למעלה משלוש שנים, עומדים להם שוממים, עזובים ונטולי שימוש משרדים בגודל של 500 מ"ר. עלות אחזקת הנכס 150,000 ₪ בשנה.

מה אנחנו נעשה בנדון? >
אנחנו נכשיר את הנכס למען עורכי הדין ונקים משרדים שיתופיים במחירי עלות לצד אולם כנסים חדש.

הלשכה במחוז חיפה מקיימת כחמישית מכמות ההשתלמויות במחוז מרכז וכתוצאה מכך רובנו נאלצים להתנייד על מנת להשתתף בכנסים / השתלמויות ועוד.

מה אנחנו נעשה בנדון? >
אנו נשלש את מספר ההשתלמויות במחוז חיפה ונכפיל את מאגר המרצים.

כיום, מחוז חיפה אינו נוקט פעולות כלכליות לרווחת ציבור חבריו.

מה אנחנו נעשה בנדון? >
אנו ננצל את כוחנו הצרכני בכדי לחסוך לציבור החברים זמן וכסף ברכש המוצרים והשירותים אותם צורך עורך דין במסגרת עבודתו.

מחוז חיפה אינו מחזיק אתר אינטרנט עצמאי בו מוצגות פעילותיו השונות והשירותים המעטים אשר ניתנים לעורכי דין במחוז מוענקים בצורה מיושנת של טלפונים ופקסים.

מה אנחנו נעשה בנדון? >
אנו נקים את פרויקט ״לשכה מקוונת״, במסגרתו הלשכה תנגיש את כל השירותים, לפלטפורמות דיגיטליות ועדכניות. בכך, נוכל לצרוך שירותים בזמן שנח לנו.

לציבור עורכי הדין במחוז אין שום ארגון מקצועי שדואג לשמור על זכויותיו לקבלת שירותים הולמים מפקידי הציבור השונים ואין שום גוף שתפקידו לפעול בשם עורכי-דין במקרים של זלזול, יחס מפלה או סחבת בקבלת שרות במסגרת עבודותו כעורך-דין.

מה אנחנו נעשה בנדון? >
אנחנו נקים את ועדת הייצוג שתהיה "כלב השמירה" של ציבור עורכי הדין ותבטיח כי נזכה לקבל שירות הולם, מקצועי ומכובד מפקידי הציבור במוסדות המדינה והרשויות המקומיות.

בצמוד לנכס המשמש את משרדי הלשכה בחיפה, למעלה משלוש שנים, עומדים להם שוממים, עזובים ונטולי שימוש משרדים בגודל של 500 מ"ר. עלות אחזקת הנכס 150,000 ₪ בשנה.

מה אנחנו נעשה בנדון? >
אנחנו נכשיר את הנכס למען עורכי הדין ונקים משרדים שיתופיים במחירי עלות לצד אולם כנסים חדש.
לתכנית העבודה המלאה

הלשכה במחוז חיפה מקיימת כחמישית מכמות ההשתלמויות במחוז מרכז וכתוצאה מכך רובנו נאלצים להתנייד על מנת להשתתף בכנסים / השתלמויות ועוד.

מה אנחנו נעשה בנדון? >
אנו נשלש את מספר ההשתלמויות במחוז חיפה ונכפיל את מאגר המרצים.
לתכנית העבודה המלאה

כיום, מחוז חיפה אינו נוקט פעולות כלכליות לרווחת ציבור חבריו.

מה אנחנו נעשה בנדון? >
אנו ננצל את כוחנו הצרכני בכדי לחסוך לציבור החברים זמן וכסף ברכש המוצרים והשירותים אותם צורך עורך דין במסגרת עבודתו.
לתכנית העבודה המלאה

בצמוד לנכס המשמש את משרדי הלשכה בחיפה, למעלה משלוש שנים, עומדים להם שוממים, עזובים ונטולי שימוש משרדים בגודל של 500 מ"ר. עלות אחזקת הנכס 150,000 ₪ בשנה.

מה אנחנו נעשה בנדון? >
אנחנו נכשיר את הנכס למען עורכי הדין ונקים משרדים שיתופיים במחירי עלות לצד אולם כנסים חדש.
לתכנית העבודה המלאה

הלשכה במחוז חיפה מקיימת כחמישית מכמות ההשתלמויות במחוז מרכז וכתוצאה מכך רובנו נאלצים להתנייד על מנת להשתתף בכנסים / השתלמויות ועוד.

מה אנחנו נעשה בנדון? >
אנו נשלש את מספר ההשתלמויות במחוז חיפה ונכפיל את מאגר המרצים.
לתכנית העבודה המלאה

מי אנחנו?

סיעת דרך חדשה במחוז חיפה בראשות עו"ד שי פניני היא חלק מהסיעה הארצית בראשות עו"ד ציון אמיר.

עו"ד שי פניני,  חיפאי, נשוי ואב לארבעה ילדים,  חבר לשכה משנת 2009, יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה לשעבר, בוגר תואר ראשון ושני מאוניברסיטת חיפה ותלמיד במסלול מחקר מקדים וחבר סגל זוטר באוניברסיטת חיפה משמש כיו"ר הרשימה ומועמד מטעמה לתפקיד יו"ר מחוז חיפה בלשכת עורכי הדין בישראל.

חברי הסיעה שלנו, עורכי הדין: אדיר צבי, לירז איתמר, אייל שטייניץ, ליאור לוי, דניאל בכר, לירן שוובר, דרור אוחנה והדס צור – הם הנבחרת המתמודדת מטעם הרשימה לתפקיד חברי הועד המנהל של מחוז חיפה בלשכת עורכי הדין.

עו״ד שי פניני

עו״ד אדיר צבי

עו״ד לירז איתמר

עו״ד אייל שטייניץ

עו״ד ליאור לוי

עו״ד דניאל בכר

עו״ד לירן שוובר

עו״ד דרור אוחנה

עו״ד הדס צור

הכוח הגדול בעולם הוא אנשים עם מטרה משותפת. הצטרפו אלינו,
ביחד, נהפוך לשכה שבעה, עייפה ומנותקת בלשכה חדשה צעירה ונמרצת.
  • shai@pnini-law.com‏